tracking

Subscribe to our daily email of featured TEDxTalks

This video was filmed at an independently organized TEDx event and uploaded by the organizer. To flag a video (good or bad!), use this form.

4.Çağ Köprüsü :İnovasyon | Can Serdar | TEDxSEVAmericanCollege
Viewed 26 times
Added Jul 5, 2016
Share this story
Email
Embed
4.Çağ Köprüsü :İnovasyon

Lisans eğitimini Endüstriyel Teknoloji Eğitimi, yüksek lisansını ise Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanlarında yaptı. 2004-2015 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı çeşitli resmi okullarda Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Biriminde görev yaptı. Gerek Milli Eğitim Bakanlığı merkezi hizmetiçi eğitimlerinde gerek ise yerel eğitimlerde eğitim görevlisi olarak görev aldı ve bu süreçte 3 binden fazla öğretmene eğitimler verdi. Çeşitli kongre, konferans ve forumlarda çağrılı konuşmacı olarak yer aldı. 2012 yılında bir grup öğretmen arkadaşı ile kurduğu Teknoloji ve Tasarım Eğitimcileri Derneğinin başkanlığına devam etmektedir.

This talk was given at a TEDx event using the TED conference format but independently organized by a local community. Learn more at http://ted.com/tedx