tracking

Subscribe to our daily email of featured TEDxTalks

This video was filmed at an independently organized TEDx event and uploaded by the organizer. To flag a video (good or bad!), use this form.

Aloha Aina | Wahinehula Kaeo | TEDxYouth@SeaburyHall
Viewed 6 times
Added Jul 5, 2016
Share this story
Email
Embed
Wahinehula talks about the importance of Hawaiian culture and how it is the people's "kuleana" or "responsibility" to keep it alive. We are a part of the land. We don't own it, it owns us.

‘O wau ‘o Wahinehula Kekumano Dukelow Kaeo. Ua hanau a hanai ia au ma ka mokupuni o Maui e ko‘u mau makua ‘o Kaleikoa Ka‘eo laua ‘o Kahele Dukelow. He keiki ‘olelo Hawai‘i au ma ke kula, ma ka hale, a me na wahi a pau. He po‘e aloha ‘aina wau.

My name is Wahinehula Kekumano Dukelow Kaeo. I was born and raised on the island of Maui. My parents are Kaleikoa Ka‘eo and Kahele Dukelow. Hawaiian is my first language and I have been in the Hawaiian Language Immersion program since preschool. I am very passionate about the restoration and revitalization of the Hawaiian language and Culture.

This talk was given at a TEDx event using the TED conference format but independently organized by a local community. Learn more at http://ted.com/tedx