tracking

Subscribe to our daily email of featured TEDxTalks

This video was filmed at an independently organized TEDx event and uploaded by the organizer. To flag a video (good or bad!), use this form.

Anizotropijom protivu gravitacije | Oliver Tošković | TEDxVršac
Viewed 1 time
Added Jul 21, 2016
Share this story
Email
Embed
Da li ste primetili da Mesec na horizontu izgleda i do dva puta veće nago kada je u zenitu? Pošto sa priličnom sigurnošću možemo pretpostaviti da Mesec ne raste i smanjuje se, bar ne tokom jedne noći, ovu promenu možemo pripisati grešci našeg opažanja. Pored ove, postoje i druge iluzije koje ukazuju na drastične greške našeg opažanja. Ako zamislimo koliko je opažanje važno za naše svakodnevno funkcionisanje, od hodanja preko hranjenja do odnosa sa drugim ljudima, pitanje je zbog čega taj proces može biti toliko pogrešan? Zbog čega nas naš vid vara, u odnosu na šta nas zapravo vara i što je možda najvažnije, kada nas vara? I zašto je Oružjem protivu otmičara postalo Anizotropijom protivu gravitacije? Odgovore na ova pitanja ćete dobiti ako poslušate govor Olivera Toškovića.

Oliver Toškovic rođen je 1977. u Ostrovu kod Požarevca. Doktorirao je psihologiju opažanja na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Radi na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici, a radio je i na Fakultetu sporta i fizičke kulture i na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu. Saradnik je Laboratorije za eksperimentalnu psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, Instituta za psihologiju u Beogradu, Instituta za pedagoška istraživanja u Beogradu i Istraživačke stanice Petnica. Učestvovao je na većem broju domaćih i međunarodnih projekata. Od 2007. godine se bavi popularizacijom nauke kroz organizaciju Festivala nauke i pisanje naučno popularnih članaka. Oblasti interesovanja su mu psihologija opažanja, eksperimentalna estetika, evaluacija obrazovanja, statistika i metodologija naučnih istraživanja. Objavio je preko 100 naučnih radova u časopisima i na naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu.

This talk was given at a TEDx event using the TED conference format but independently organized by a local community. Learn more at http://ted.com/tedx