tracking

Subscribe to our daily email of featured TEDxTalks

This video was filmed at an independently organized TEDx event and uploaded by the organizer. To flag a video (good or bad!), use this form.

Bohatství a radost je o tom vytvořit si to/Wealth, joy is to create it | Zdeněk Tůma | TEDxOstrava
Viewed 2 times
Added Oct 17, 2016
Share this story
Email
Embed
Podle Zdeňka bohužel až příliš často zapomínáme, kam se nám všem podařilo Českou republiku posunout za posledních 25 let. Sebemrskačsky zdůrazňujeme problémy a zapomínáme na to, co všechno se povedlo. Souhlasíte, že jsou bohatství a radost ukryté ve schopnosti si je vytvořit a ne ve vnějších okolnostech?

Zdenek says, that unfortunately we all forget where we all managed to improve the Czech Republic for the past 25 years. We highlight problems and forget what went well. Do you agree that the richness and joy is hidden in the ability to create them, not in appearances?

Může stav ekonomiky ovlivnit naše vnímání spokojenosti, radosti a bohatství? „Bohatí jsme a budeme podle toho, co jsme schopni vytvořit, nikoli podle momentální úrovně kurzu koruny“, říká Zdeněk Tůma, který v předchozí dekádě výrazně přispěl k její stabilitě z pozice guvernéra České národní banky. / Can the economy affect our perception of satisfaction, happiness and wealth? "We are and we will be rich according what we are able to create, rather than the current level of the exchange rate of the crown," says Zdenek Tuma, who in the past decade has contributed significantly to the stability of the Czech crown as a Governor of the Czech National Bank.

This talk was given at a TEDx event using the TED conference format but independently organized by a local community. Learn more at http://ted.com/tedx