tracking

Subscribe to our daily email of featured TEDxTalks

This video was filmed at an independently organized TEDx event and uploaded by the organizer. To flag a video (good or bad!), use this form.

Joy of masturbation | Julie Gaia Poupětová | TEDxOstrava
Viewed 66 times
Added Oct 12, 2016
Share this story
Email
Embed
Jak reagujete, když se otevře téma sexu? A když se řekne budu vás učit sexu, jednotlivce a dokonce i skupiny? Pokud vás tato věta provokuje či dokonce vytáčí, pak jste podle Julie možná jejími mými budoucími klienty, což je prý ta lepší varianta. /How do you react when you open the topic of sex? And when you say you' teach sex, individuals and even groups? If you find this sentence provocative then you might one of the future Julie`s prospective clients, which is, as she sais,the better option.

Julie Gaia je sex kouč a sex educator, expert na pozitivní sexuální edukaci, zřejmě jediný akceptovaný v Čechách i odbornou veřejností. Byla také prvním certifikovaným sex koučem ve východní Evropě. Julie Gaia před léty spekulovala, jak by mohla dělat práci, kterou si vysnila a dnes je ve svém oboru jedním z evropských průkopníků a zakladatelů toho, co bylo původně šíleným snem. Jejím cílem je osvobozovat lidi od bludů, přesvědčení, bloků, a stereotypů v oblasti sexu, stejně jako zbavit je hlubokých nánosů studu a traumat. / Julie Gaia is a sex coach and sex educator, expert on positive sexual education, probably the only one accepted in the Czech Republic also by the professional community. She was also the first certified sex coach in Eastern Europe. Its aim is to liberate people from delusions, beliefs, blocks and stereotypes of sex, as well as remove the deep layers of shame and trauma.

This talk was given at a TEDx event using the TED conference format but independently organized by a local community. Learn more at http://ted.com/tedx