tracking

Subscribe to our daily email of featured TEDxTalks

This video was filmed at an independently organized TEDx event and uploaded by the organizer. To flag a video (good or bad!), use this form.

Když kvete radost / When the joy is blooming | Přemysl Krejčiřík | TEDxOstrava
Viewed 1 time
Added Sep 21, 2016
Share this story
Email
Embed
Přijďte si poslechnout, jak to dopadne když držitel 2 cen Grand Prix obce architektů iniciuje bylinkovou zahradu, která se sama zaplatí, řídí ji jako startup, zaměstnává místní a navštíví ji 11.000 lidí ročně a dokonce i australský velvyslanec, kterého s Lednicí pojí historie botanických obrázků bratří Bauerů. Bylinková zahrada Tiree Chmelar navazuje na tradici bylinkářství Milosrdných bratrů z roku 1603 a zároveň oživuje dříve zanedbaný, dnes noblesní prostor v těsné blízkosti zámku Valtice.

Come and listen to what happens when the holder 2 prices of the Grand Prix initiates herb garden that pays for itself, is managed as a startup, employs local people and is visited by 11,000 people a year. Herb garden Tiree Chmelar follows the tradition of herbalism from 1603 and also revives the previously neglected, today posh area, near the Valtice castle.

Přemysl Krejčiřík je krajinářský architekt, spolumajitel projekčního ateliéru a vysokoškolský pedagog, držitel 2 cen Grand Prix obce architektů za obnovu památek (Palmový skleník v Lednici a zahrada Vily Tugendhat).

Premysl Krejčiřík is a landscape architect, co-owner of design studio and a university professor, holder of 2 prices Grand Prix for the restoration of monuments (Palm greenhouse in Lednice and Villa Tugendhat Garden).

This talk was given at a TEDx event using the TED conference format but independently organized by a local community. Learn more at http://ted.com/tedx