tracking

Subscribe to our daily email of featured TEDxTalks

This video was filmed at an independently organized TEDx event and uploaded by the organizer. To flag a video (good or bad!), use this form.

Pot la transparència de l'administració generar més confiança? | Sandra Lomas | TEDxPlaçadelForum
Viewed 4 times
Added Sep 6, 2016
Share this story
Email
Embed
La transparència és coneixement, no informació sense estructurar. L'augment de la transparència per part de l'administració pública per tant pot portar a un augment de la confiança per part del ciutadà.
Aquest canvi no pot arribar de la mà dels polítics, pel que cal la participació activa de la ciutadania.

És responsable en l’àmbit de la comunicació i reenginyeria de processos a la Subdirecció General d’Ordenació i Desenvolupament Professional del Departament de Salut. El seu camp de treball és la definició i implementació de solucions de govern obert i estratègies de comunicació basades en la innovació i el treball extensiu de les TiC. Membre de la Xarxa d’Innovació Pública (XiP), organització establerta per empleats públics amb l’objectiu de contribuir a la innovació pública sobre els principis d’obertura i transparència mitjançant les TiC.

This talk was given at a TEDx event using the TED conference format but independently organized by a local community. Learn more at http://ted.com/tedx