tracking

Subscribe to our daily email of featured TEDxTalks

This video was filmed at an independently organized TEDx event and uploaded by the organizer. To flag a video (good or bad!), use this form.

Prikrita dejstva o prometu | Teo Bunta | TEDxMaribor
Viewed 7 times
Added Jul 7, 2016
Share this story
Email
Embed
Teo Bunta je mariborčanom poznan predvsem po pilotnem projektu skupne uporabe električnih vozil (t.i. car-sharing), ki omogoča izposojo električnih vozil. Je predsednik Zavoda Zadihaj, inštitut za trajno mobilnost in prijazne energije. Njegov cilj je ozaveščati ljudi o pomenu uporabe električnih vozil, saj se zaveda pomena doseganja trajnostne elektro mobilnosti brez odpovedovanja trenutnemu življenjskemu slogu. Prav tako se zaveda pomembnosti ukrepov za rereševanje okoljskih problemov v prometu v povezavi z onesnaženostjo zunanjega zraka, podnebnimi spremembami ter hrupom.

Predsednik Zavoda Zadihaj in velik zagovornik alternativnih virov energije.

This talk was given at a TEDx event using the TED conference format but independently organized by a local community. Learn more at http://ted.com/tedx