tracking

Subscribe to our daily email of featured TEDxTalks

This video was filmed at an independently organized TEDx event and uploaded by the organizer. To flag a video (good or bad!), use this form.

Samý problém, žádná radost/Only problems, no joy | Ondřej Krátký | TEDxOstrava
Viewed 1 time
Added Oct 12, 2016
Share this story
Email
Embed
Denně se setkáváme s různými službami, se kterými si radost nespojujeme, doprava ve městech je rozhodně jednou z nich. Bereme ji jako užitek nebo jako nutnost. Ondřej nám chce ukázat, že radost může být i ze služby, z kontaktu s byznysem. Jak? Třeba tím, že se snažíme naplnit potřeby obou stran. Třeba tím, že spojíme různé strany, aby mohli společně vytvořit něco lepší, i když to může znamenat ohrožení jejich současné pozice. / Every day, we encounter various services with which you do not associate pleasure, traffic in cities is certainly one of them. We take it as a benefit or as a necessity. Ondra wants to show us that we can enjoy services. How? Perhaps in the way, that we will try to meet the needs of both sides. Or maybe by connecting different parties together in order to create something better, even though it may pose a threat to their current position.

Dokážete si ještě představit dnešní města bez zácp a dlouhých, pomalu se pohybujících kolon? Hlavní vizí Ondřeje, jako spoluzakladatele Liftago, jsou udržitelná města a doprava v nich, kde služby a doprava nejsou řešeny na úkor někoho, ale naopak přináší větší komfort všem stranám. / Can you even imagine the city without the traffic jams and long, slow-moving columns? The main vision of Ondra, as cofounder of Liftago, are sustainable cities and transport, where services and transport are not solved at the expense of someone, but rather brings more comfort to all parties.

This talk was given at a TEDx event using the TED conference format but independently organized by a local community. Learn more at http://ted.com/tedx