tracking

Subscribe to our daily email of featured TEDxTalks

This video was filmed at an independently organized TEDx event and uploaded by the organizer. To flag a video (good or bad!), use this form.

Social Inclusion Band Performance | Social Inclusion Band | TEDxIstanbul
Viewed 3 times
Added Jul 6, 2016
Share this story
Email
Embed
“Herkes için müzik!” sloganıyla yola çıkan Social Inclusion Band'in ,TEDxIstanbul "Noktaları Birleştirmek" etkinliğinde sergilediği harika performans.

“Herkes için müzik!” sloganıyla yola çıkan Social Inclusion Band, müziğin tarih boyunca her toplumda ve kültürde insanları bir araya getiren evrensel bir dil oluşundan hareket eder. Grup, engelli ve sosyal dezavantajlı bireylerin toplumsal hayata tam ve eşit katılımını sağlama hedefine, gönüllü sanatçılar ve yetenekli engelli bireyler eşliğinde ulaşmayı amaçlar. Social Inclusion Band, katılımcılarının hayatında yarattığı pozitif değişimin yanı sıra toplumda engellilik konusunda farkındalık yaratmak amacına hizmet eder. Grup üyesi gençlerin başarı öykülerinden yola çıkarak, engellilik konusundaki olumsuz toplumsal önyargıları, sanat ve medya aracılığıyla ortadan kaldırmak hedefini benimser.

This talk was given at a TEDx event using the TED conference format but independently organized by a local community. Learn more at http://ted.com/tedx