tracking

Subscribe to our daily email of featured TEDxTalks

This video was filmed at an independently organized TEDx event and uploaded by the organizer. To flag a video (good or bad!), use this form.

Vráťme dôveru v slovenské zdravotníctvo | Eva Kušíková | TEDxBratislava
Viewed 1 time
Added Oct 4, 2016
Share this story
Email
Embed
Eva Kušíková vo svojom talku približuje pohľad na zdravotníctvo nielen na
Slovensku, ale aj v Afganistane. Akými strasťami prechádza vzťah medzi lekárom
a pacientom? Dokážeme slovenskému zdravotníctvu prinavrátiť dôveru?

Eva Kušíková pracuje ako anesteziologička vo FNsP F.D.Roosevelta v Banskej Bystrici. Od roku 2012 spolupracuje s medzinárodnou humanitárnou organizáciou Lekári bez hraníc. Niekoľko mesiacov strávila na misiách na Haiti a v Afganistane v úrazovej nemocnici v meste Kunduz. Okrem starostlivosti o pacientov v týchto projektoch pomáhala vyškoliť špecializované zdravotnícke tímy na jednotkách intenzívnej starostlivosti a na urgentných príjmoch. V rôznych situáciách a kultúrnych kontextoch mala možnosť porovnávať prístup zdravotníkov a pacientov voči sebe navzájom. Toto spolu ďalšími skúsenosťami zo zahraničia využíva pri snahe o zlepšenie svojej práce s pacientmi, ako aj o prispenie k systémovým zmenám v práci lekárov jej terajšieho pracoviska.

This talk was given at a TEDx event using the TED conference format but independently organized by a local community. Learn more at http://ted.com/tedx